Undervattensvegetation i grunda havsvikar – Stockholms läns norra skärgård

Om publikationen

Löpnummer: 2001:5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-021-1

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

En av skärgårdens allra mest betydelsefulla miljöer, men samtidigt också en av de känsligaste, är de grunda havsvikarna.

I denna rapport presenteras resultaten från en inventering av elva grunda vikar i Stockholms norra skärgård som utfördes sommaren 1999. Studien gjordes i vikar i olika landhöjningsstadier och med olika grad av påverkan, exempelvis muddringar, bebyggelse i vikens närområde samt båttrafik.

Kontakt