Undervattensvegetation i grunda havsvikar – Stockholms läns norra skärgård

Om publikationen

Löpnummer:
2001:5
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-021-1
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

En av skärgårdens allra mest betydelsefulla miljöer, men samtidigt också en av de känsligaste, är de grunda havsvikarna.

I denna rapport presenteras resultaten från en inventering av elva grunda vikar i Stockholms norra skärgård som utfördes sommaren 1999. Studien gjordes i vikar i olika landhöjningsstadier och med olika grad av påverkan, exempelvis muddringar, bebyggelse i vikens närområde samt båttrafik.

Kontakt