Småsvalting i Mälaren – bestånden i Asknäsviken/Sandudden, Gräsholmen, Hermet och Lundhagsbadet

Om publikationen

Löpnummer: 2001:7

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-017-3

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Småsvalting är en undervattenväxt som endast förekommer i Östersjöregionen. I artdatabankens nationella rödlista klassificeras småsvalting som starkt hotad.

Under somrarna 1998 och 2000 har en inventering av småsvaltingbestånden vid fyra lokaler i Mälaren inom Stockholm län genomförts.

Syftet med undersökningarna är att på ett uppföljningsbart sätt inventera och kartera utbredningen och tätheten av småsvalting i Mälarlokalerna: Lundhagsbadet, Asknäsviken/Sandudden, Gräsholmen samt Hermete.

Kontakt