Samråd om regionala utsläppsmål – delmål för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2001:9

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-037-8

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Denna samrådshandling innehåller förslag till regionala utsläppsmål. Förslagen avser några av de utsläppsminskningar som behöver göras inom den närmaste tioårsperioden för att de regionalt och nationellt antagna miljökvalitetsmålen ska kunna nås inom en generation.

Kontakt