Nedfall av svavel och kväve – mätningar under 90-talet. Delrapport 2

Om publikationen

Löpnummer: 2001:6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett Stockholm Luft- och Bulleranalys i uppdrag att genomföra nedfallsberäkningar av kväve och svavel över Stockholms län.

Uppdragets syfte är att ge en beskrivning av: nedfallet över länet av svavel och kväve, fördelningen mellan torr och våt deposition, länets egen andel samt vissa sektorers andel.

Vidare är syftet att jämföra nya beräkningar med tidigare beräkningar från 1994 för att se inverkan på den lokala depositionen p.g.a. förändrade lokala emissioner.

Kontakt