Kustfågelinventeringar i AB län – resultat, utvärdering och förslag till framtida verksamhet

Om publikationen

Löpnummer: 2001:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-022-X

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Kustfågelinventeringen är en del av projektet "Levande skärgårdsnatur" som drivs gemensamt av Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen.

Faunaprojektets syfte är bland annat att följa hur olika djurarter i skärgården varierar i antal och därigenom upptäcka eventuella förändringar i miljöbelastningen. I föreliggande rapport görs en utvärdering av kustfågeldelen inom projektet för perioden 1985-97.

Kontakt