Inventering av fladdermöss 2000 – regional fladdermusövervakning i Stockholm och Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2001:4
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-020-3
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringen utgör en del av länsstyrelsernas övervakning av biologisk mångfald och har finansierats med statliga medel för regional miljöövervakning.

Syftet med projektet är att studera hur förekomsten av regionens fladdermusarter varierar för att i framtiden kunna använda fladdermöss som indikatorer på förändringar i landskapet.

Kontakt