Igelbäcken – biotopkartering år 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2001:14
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-026-2
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport

Under sommaren 2000 genomfördes en biotopkartering av Igelbäcken, inklusive dess biflöden Djupanbäcken, Stordiket och fyra mindre diken.

Syftet med biotopkarteringen har varit att ta fram ett samlat underlag för prioritering av åtgärder i arbetet med att förbättra Igelbäckens vattenmiljöer och närområden.

Biotopkarteringen kan även fungera som underlag för skötselplaner, MKB, riskbedömningar, samt kommunala och regionala planeringsarbeten.

Kontakt