Fysisk störning av stränder – metodstudier för övervakning av exploateringsgraden

Om publikationen

Löpnummer: 2001:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Landets kuster och skärgårdar är utsatta för ett stort och ofta ökande exploateringstryck. Målsättningen med denna studie är att utveckla metoderna för bedömning av fysisk störning av stränder i Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och hav (1999) till enkla och tidseffektiva hjälpmedel för kartering och klassificering av fysisk störning på såväl nationell som regional nivå.

Tyvärr finns begränsad kunskap om effekterna av fysiska störningar som exempelvis bebyggelse, bryggor och vägar. Denna studie har därför riktat in sig på de potentiella fysiska störningarna och inte dess effekter.

Kontakt