Trafikbuller och planering

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Syftet med rapporten är att skapa en samsyn mellan plan- och miljöhandläggare i Stockholm om tillämpningen av de nationella bullerriktvärdena för väg- och järnvägstrafik.

Kontakt