Test av båtbottenfärger på fritidsbåtar i Stockholms skärgård 1999

Om publikationen

Löpnummer: 2000:11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-87089-72-6

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 58

Publikationstyp: Annan

Rapport 2000:11 Test av båtbottenfärger på fritidsbåtar

Länsstyrelsen i Stockholms län har i ett projekt tillsammans med Svenska Båtunionen (SBU), Stockholms Universitet och Vaxholms stad låtit båtägare testa alternativ till båtbottenfärger innehållande Irgarol och koppar under säsongen 1999. Projektet utgör en del av det uppdrag länsstyrelserna erhållit av regeringen att utforma ett miljö- och hushållningsprogram för skärgården.

Kontakt