Samordnad övervakning av barrförlust i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2000:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-87089- 93-9

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2000:20 Samordnad övervakning av barrförluster

Bedömning av kronutglesning har använts som ett mått på vitaliteten i våra skogar. För att göra övervakningen av kronutglesning så kostnadseffektiv som möjligt kan det vara motiverat att reducera antalet provytor. Detta kan göras genom att välja de ytor som lokalt eller regionalt är mest representativa för skogen och skogsmarken.

Syftet med rapporten är att undersöka skogsprovytornas representativitet inom länet och med utgångspunkt från detta ge förslag på kriterier som kan användas vid beslut om vilka ytor som ska tas bort respektive vara kvar.

Kontakt