Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter med farligt gods

Om publikationen

Löpnummer: 2000:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-87089-59-9

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 55

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar i denna rapport sin syn på hur riskfrågor ska hanteras i den fysiska planeringen. Den innehåller även rekommendationer för
lokalisering av ny bebyggelse intill vägar och järnvägar där farligt gods transporteras samt kring bensinstationer.

Kontakt