Radon i dricksvatten – läget i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2000:5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-87089-78-5

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2000:5 Radon i dricksvatten

Våren 1999 skickades en enkät ut till kommunernas miljökontor där frågor ställdes bland annat hur långt kommunen kommit med arbetet att mäta radon i dricksvatten och vad utförda analyser visar. Enkätsvaren har varit grunden till texterna i denna rapport.

Problem med radon i vatten förekommer i Stockholms län och störst är problemet i kust- och skärgårdskommuner där de flesta enskilda brunnar finns.

Denna rapport redovisar en uppföljning och utvärdering av kommunernas arbete när det gäller radon i vatten.

 

Kontakt