Radon i bostäder

Om publikationen

Löpnummer:
2000:4
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
91-87089-77-7
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2000:4 Radon i bostäder

I Stockholms län finns områden med betydande risk för förhöjda radonhalter i marknära bostäder, till exempel hus på grusåsar och i områden med uranrik granit. I länet finns också ett stort antal bostäder byggda av uranhaltigt material, främst så kallad blåbetong.

Våren 1999 skickades en enkät ut till kommunernas miljökontor. Frågor som ställdes bland annat om hur långt man kommit med arbetet att spåra radonhus och när detta arbete beräknas vara klart. Kommunernas svar på dessa frågor har varit grunden till texterna i denna rapport.

Kontakt