Grönlingen i Igelbäcken – en fiskeribiologisk inventering

Om publikationen

Löpnummer: 2000:9

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-87089-23-8

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2000:9 Grönlingen i Igelbäcken

Denna rapport utgör ett värdefullt underlag i arbetet med att öka kunskapen om Igelbäckens biologiska värden och i detta fall förekomsten av den i Sverige skyddsvärda och rödlistade fiskarten grönling.

Kontakt