Fysisk störning av stränder – prov av bedömningsgrunder för miljökvalitet

Om publikationen

Löpnummer: 2000:25

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281- 002-5

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Syftet med detta projekt har varit att praktiskt prova Naturvårdsverkets riktlinjer för bedömning av miljökvalitet vad gäller fysisk störning av stränder i kustzoner och skärgårdar.

Målsättningen har även varit att ta fram en lämplig arbetsmetod för detta, baserad på tolkning av IRF-flygbilder och digital registrering i ett geografiskt informationssystem.

Studien har genomförts kring norra Nåttarö i Stockholms skärgård.

Kontakt