Emissioner av kväveoxider och svaveloxid 1994-1998, delrapport 1

Om publikationen

Löpnummer: 2000:24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-87089- 99-8

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2000:24

Ett syfte med utredningen är att se om förändrade lokala emissioner har någon inverkan på den lokala depositionen. Detta görs genom att jämföra beräkningarna som utfördes 1994/95 med beräkningar som utförs för 1998.

Rapporterna är en uppföljning av de nedfallsberäkningar och mätningar som Länsstyrelsen lät göra för året 1994/95.

Kontakt