Bottenfaunan i några skogsbäckar och kalkade sjöar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2000:3

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2000:3 Bottenfaunan i några skogsbäckar och kalkade sjöar

Rapporten beskriver hur kalkning har påverkat bottenfaunan i fem sjöar, samt vilken försurningsstatus bottenfaunan indikerar i fyra bäcklokaler.

Rapporten grundar sig på bottenfaunamaterial insamlat 1998-06-03 till 1998-06-11, och, vad gäller sjöarna, på jämförelser med tidigare insamlat bottenfaunamaterial.

Kontakt