Bottenfauna i Stockholms län 2000

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län har Medin Sjö- och Åbiologi AB under våren 2000 genomfört bottenfaunaundersökningar i tre sjöar (litoral) och i ett vattendrag.

Undersökningens målsättning var bl.a. att utifrån bottenfaunan bedöma försurningspåverkan samt skapa referensdata för framtida undersökningar.

Kontakt