Provfiske i åtta sjöar i Stockholms län - uppföljning

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1999-14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Under somrarna 1997 och 1998 lät Länsstyrelsen i Stockholms län provfiska sjöarna Drevviken, Långviksträsket, Norrviken, Uttran, Vidsjön och Svulten.

Syftet med denna rapport är att redovisa resultaten från provfisken i referenssjöarna och beskriva sjöarnas fiskebestånd samt att beskriva effekterna av eutrofiering och försurning på dessa.

Kontakt