Luftföroreningar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Underlagsmaterial Nr 18
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är den sjätte i ordningen som beskriver nedfallet av svavel och kväve samt markvattenförhållanden och lufthalter vid de provytor som drivs kontinuerligt i Stockholms län.

Avsikten är att dessa undersökningar långsiktigt ska ingå i det miljöövervakningsprogram som beskriver förhållandena i Stockholms län. Rapporten behandlar det hydrologiska året 97/98, från oktober 1997 till och med september 1998.

Kontakt