Luftföroreningar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Underlagsmaterial Nr 18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är den sjätte i ordningen som beskriver nedfallet av svavel och kväve samt markvattenförhållanden och lufthalter vid de provytor som drivs kontinuerligt i Stockholms län.

Avsikten är att dessa undersökningar långsiktigt ska ingå i det miljöövervakningsprogram som beskriver förhållandena i Stockholms län. Rapporten behandlar det hydrologiska året 97/98, från oktober 1997 till och med september 1998.

Kontakt