Inventering av fladdermöss i Uppsala och Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Underlagsmaterial Nr 2
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport presenterar en inventering av fladdermöss i Uppsala och Stockholms län. Inventeringen har initierats av länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala och Västmanland län.

Syftet med inventeringen är att studera hur förekomsten av regionens fladdermusarter varierar för att i framtiden kunna använda fladdermöss som indikatorer på förändringar i landskapet. Sammanlagt hittades 11 fladdermusarter.

Kontakt