Inventering av fladdermöss i Uppsala och Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Underlagsmaterial Nr 2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport presenterar en inventering av fladdermöss i Uppsala och Stockholms län. Inventeringen har initierats av länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala och Västmanland län.

Syftet med inventeringen är att studera hur förekomsten av regionens fladdermusarter varierar för att i framtiden kunna använda fladdermöss som indikatorer på förändringar i landskapet. Sammanlagt hittades 11 fladdermusarter.

Kontakt