Landlevande mollusker i rikkärr i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Underlagsmaterial Nr 30

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1998

Sidantal: 61

Publikationstyp: Rapport

För att förbättra underlaget för urval av områden att föreslå till EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, har Länsstyrelsen låtit Göteborg Naturhistoriska museum inventera molluskfaunan i ett antal rikkärr i Stockholms län.

Arbetet har fokuserats kring kalkärrsgrynsnäckan, Vertigo geyeri, som är en av de arter som Natura 2000-systemet intresserar sig för.

Kontakt