Vegetation i trösklade havsvikar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Underlagsmaterial Nr 33

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 158

Publikationstyp: Rapport

Skärgårdens trösklade vikar är ofta viktiga reproduktions-, uppväxt- och födolokaler för fisk och fågel. I vikarna återfinns även många av skärgårdens vattenväxter. Vikarna är även eftertraktade av oss människor som natthamn av båtfolket och eftertraktade lägen för alla former av bebyggelse.

För att öka kunskapen om naturvärden i dessa vikar inventerades vattenväxterna i tolv av de mest oexploaterade vikarna under sommaren 1996.

Kontakt