Våtmarksinventering i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Underlagsmaterial Nr1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 276

Publikationstyp: Rapport

Kunskapen om länets våtmarker har varit bristfällig. Denna inventering är den första samlade redovisningen av våtmarkerna i Stockholms län och ger en överblick över länets våtmarker och dess naturvärden.

Rapporten innehåller en samlad redovisning av våtmarker i Stockholms län. Totalt har 640 våtmarker inventerats.

Kontakt