Utvärdering av regional miljöövervakning av skog och skogsmark

Om publikationen

Löpnummer: Utvärdering Nr 1414

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

I rapporten utvärderas den regionala miljöövervakningsverksamheten för skog och skogsmark innan 1994 som bedrivits i Stockholms-, Uppsala-, Södermanlands-, Örebro- och Västmanlands län.

Kontakt