Svavel- och kvävenedfallet över Stockholms län - beräkningar för 1994/95

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1996-8

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 95

Publikationstyp: Rapport

Trots att utsläppen av svavel och kväve i länet har minskat, är nedfallet av dessa ämnen fortfarande för högt för känsliga marker.

Rapporten presenterar resultat från spridningsberäkningar och mätningar av svavel- och kvävenedfall.

Kontakt