Kräftor och kräftpest i Stockholms län 1996

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1997-07

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Flodkräftbestånden drabbas hårt av kräftpesten, en svampsjukdom som kom till Sverige år 1907 och då just till Stockholms län.

I denna rapport ges en historisk bakgrund till utbredning och inplantering av kräftor och en beskrivning av de två kräftarterna flod- och signalkräfta. Här redovisas också arternas nuvarande utbredning i länet, olika hot mot kräftbestånd samt strategier för bevarande av flodkräfta.

Kontakt