Havsöringens reproduktion i Stockholms län 1995

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1997-06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 73

Publikationstyp: Rapport

Det naturligt strömmande vattendraget utgör en viktig biotop för många djur och växter. Öringen i länet är helt beroende av små rinnande vatten för sin reprodukton.

Syftet med denna undersökning är att kontrollera reproduktionen av havsöring i ett antal kända bäckar i Stockholms län.

Kontakt