Bällstaån - vattenkvalitet och närsalttransporter 1992 samt metaller i olja och sediment

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1996-31

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1996

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

Arbetsgruppen för Bällstaviken i samarbete med miljövårdsenheten vid Länsstyrelsen har genomfört föreliggande undersökning om Bällstaåns vattenkvalitet som ett komplement till tidigare studier.

I samband med reningsarbeten för att säkra en tillräckligt god framrinning av vatten i den låglänta nedre delen av ån togs sedimentprover.

Kontakt