Stockholms läns sjöar - utveckling, status och prognos

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1995-09

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1995

Sidantal: 140

Publikationstyp: Rapport

Syftet med denna rapporten är att på ett enhetligt sätt sammanställa och utvärdera den miljöövervakning av länets sjöar, som utförts av Länsstyrelsen. Framförallt görs en bedömning av försurningstillståndet i länets sjöar.

Kontakt