Kalkningseffekter på bottenfauna i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1995-02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1995

Sidantal: 73

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport handlar om biologiska effekter av sjökalkning i Stockholms län och har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Rapporten grundar sig på bottenfaunaundersökningar i 9 av länets 31 kalkade sjöar.

Kontakt