Turingeån - resultat av 1989 års vattenkemiska provtagningar

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1994-13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1994

Sidantal: 69

Publikationstyp: Rapport

Turingeåns vattensystem kännetecknas av stora kontraster. Källområdet i söder är relativt opåverkat och omfattar sjön Yngern som också har mycket höga naturvärden.

Rapporten beskriver de vattenkemiska förhållandena i Turingeåns vattensystem samt redovisar de i ån transporterade växtnäringsämnen och hur dessa fördelar sig på olika källor.

Kontakt