Skillebyån - resultat av 1989 års vattenkemiska provtagningar

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1994-12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1994

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Skillebyån är ett litet vattendrag utan större sjöar som rinner förbi Hölö samhälle och mynnar i Stavbofjärden, Östersjön. Skillebyån visar tydliga tecken på påverkan av mänskliga aktiviteter som utsläpp från enskilda avloppsanläggningar eller reningsverk, dagvattenutsläpp samt jordbruksaktiviteter.

Rapporten beskriver de vattenkemiska förhållandena i Skillebyåns vattensystem samt redovisar de i ån transportade växtnäringsämnen och hur dessa fördelar sig på olika källor.

Kontakt