Moraån - resultat av vattenkemiska provtagningar

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 1994-11
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport

Moraån ligger i Södertälje kommun och är kommunens största å med mynning i Östersjön. Kommunen och Länsstyrelsen har under 1989 tillsammans genomfört en vattenkemisk undersökning i Moraån.

Rapporten beskriver de vattenkemiska förhållandena i Moraåns vattensystem samt redovisar de i ån transporterade växtnäringsämnen och hur dessa fördelar sig på olika källor.

Kontakt