Moraån - resultat av vattenkemiska provtagningar

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1994-11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1994

Sidantal: 95

Publikationstyp: Rapport

Moraån ligger i Södertälje kommun och är kommunens största å med mynning i Östersjön. Kommunen och Länsstyrelsen har under 1989 tillsammans genomfört en vattenkemisk undersökning i Moraån.

Rapporten beskriver de vattenkemiska förhållandena i Moraåns vattensystem samt redovisar de i ån transporterade växtnäringsämnen och hur dessa fördelar sig på olika källor.

Kontakt