Klöver som indikator på marknära ozon - resultat från studier i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1994-8

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1994

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Ozonhalten i luft har mer än fördubblats i centrala och nordvästra Europa under de senaste 50-100 åren.

Eftersom det marknära ozonet är skadligt för hälsa och miljö är det av intresse att utveckla metoder för att studera dess påverkan på växt-och djurliv. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport.

Kontakt