Bränningeån - resultat av 1989 års vattenkemiska provtagningar

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1994-14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1994

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Brännineåns vattensystet visar tydliga tecken på påverkan från mänskliga aktiviteter som dagvattenutsläpp, utsläpp från enskilda avlopp och påverkan från jordbruket.

Rapporten beskriver de vattenkemiska förhållandena i Bränningeåns vattensystem samt redovisar de i ån transporterade växtnäringsämnen och hur dessa fördelar sig på olika källor.

Kontakt