Bränningeån - resultat av 1989 års vattenkemiska provtagningar

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 1994-14
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Brännineåns vattensystet visar tydliga tecken på påverkan från mänskliga aktiviteter som dagvattenutsläpp, utsläpp från enskilda avlopp och påverkan från jordbruket.

Rapporten beskriver de vattenkemiska förhållandena i Bränningeåns vattensystem samt redovisar de i ån transporterade växtnäringsämnen och hur dessa fördelar sig på olika källor.

Kontakt