Kvicksilver i gädda och abborre från sjöar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 1993-19
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1993
Sidantal:
103
Publikationstyp:
Rapport

Målsättningen med denna undersökning har varit att få en länstäckande bild över kvicksilverhalterna i först och främst gädda från insjöar i Stockholms län. På grund av ett begränsat gäddmaterial har undersökningen utökats till att även innefatta abborre.

Kvicksilver är en giftig tungmetall och har uppmärksammats som ett allvarligt miljögift. Trots att utsläppen inom landet har minskat kraftigt, har ett flertal undersökningar visat att kvicksilverhalterna i fisk från främst näringsfattiga sjöar fortfarande stiger.

Kontakt