Igelbäcken - vattenkvalitet och närsalttransporter

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 1993-11
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1993
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

För att få bättre kännedom om vattenkvaliteten i Igelbäcken genomförde Länsstyrelsen under perioden februari 1989 till januari 1990 vattenkemiska undersökningar i bäcken.

Syftet med undersökningarna är att få ökad kunskap om det vattenkemiska tillståndet i Igelbäcken och att bedöma belastningssituationen.

Igelbäcken rinner genom fyra kommuner; Järfälla, Stockholm, Sundbyberg och Solna och omges av flera av Storstockholms mest tätbebyggda bostadsområden.

Kontakt