Igelbäcken - vattenkvalitet och närsalttransporter

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1993-11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1993

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

För att få bättre kännedom om vattenkvaliteten i Igelbäcken genomförde Länsstyrelsen under perioden februari 1989 till januari 1990 vattenkemiska undersökningar i bäcken.

Syftet med undersökningarna är att få ökad kunskap om det vattenkemiska tillståndet i Igelbäcken och att bedöma belastningssituationen.

Igelbäcken rinner genom fyra kommuner; Järfälla, Stockholm, Sundbyberg och Solna och omges av flera av Storstockholms mest tätbebyggda bostadsområden.

Kontakt