Vattendrag och Mälarvikar i Ekerö kommun

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1992-11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1992

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Ekerö kommun och Länsstyrelsen har under 1989-90 gemensamt utfört vattenkemiska undersökningar i Sockarbybäcken, Igelviken, Igelviksbäcken, Törnbydiket och Karlskärsdiket samt i mälarvikarna Svartsjöviken, Hilleshögsviken, Karlskärsviken och Törnbyviken.

Syftet med undersökningarna är att redovisa det vattenkemiska tillståndet, utreda orsaker till eventuell otillfredsställande vattenmiljö samt föreslå åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Rapporten syftar även till att utföra underlag för kommunal planering.

Kontakt