Vass som indikator på stranderosion i Stockholms skärgård

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1992-9

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1992

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Till följd av övergödning och minskat betestryck på strandängar breder vassen ut sig i våra insjöar och i Östersjön. Däremot har en tillbakagång registrerats längs stränderna i Furusundsleden i Stockholms skärgård.

På ett avstånd mindre än 500 m från farlederna till och från Stockholm vid Furusundsleden och Sandhamnsleden förekommer skador på stränder och vass längs en sträcka av 6-7 km, vilket motsvarar 3-4% av stränderna längs farlederna.

Syftet med projektarbetet var att undersöka orsakerna till vassens tillbakagång.

Kontakt