Märstaån

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1992-8

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1992

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Märstaån ligger i Sigtuna kommun. Ån rinnder genom odlingslandskapet kring Märsta/Odensala, men passerar även Arlanda flygplats och Märsta tätort.

Ån har genom åren fått ta emot stora mängder avisningskemikalier från flygplatsen. Detta har starkt bidragit till den ansträngda vattenmiljön i ån. Sigtuna kommun och Länsstyrelsen har under 1988-89 tillsammans genomfört vattenkemiska undersökningar i Märstaån.

Kontakt