Igelbäcken, Järvafältets pulsåder

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1992-12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1992

Sidantal: 177

Publikationstyp: Rapport

Igelbäckens dalgång har visat sig innehålla flera höga värden som gör området värt att skydda och bevara. Området har höga friluftsvärden framförallt för närboende men även långväga besökare kommer hit. Vad gäller naturvärden finns flera områden med mycket höga vetenskapliga värden.

Avsikten med denna rapport är att göra en översiktlig naturinventering som ser på hela Igelbäckens tillrinningsområde från Säbysjön till Edsviken.

Kontakt