Hammerstaån

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1992-7

Diarienummer: Rapport 1992-7

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1992

Sidantal: -

Publikationstyp: Rapport

Hammerstaån ligger i Nynäshamns kommun. Ån börjar vid Vädersjön, rinner genom sjön Muskan och mynnar till slut i Sittuviken, som är en vik av Östersjön. Inom Hammerstaåns avrinningsområde finns många värdefulla naturområden. Nynäshamns kommun och Länsstyrelsen har under 1987 gemensamt genomfört vattenkemiska undersökningar i Hammerstaån.

Syftet med undersökningen är att beskriva de vattenkemiska förhållandena i ån, utreda orsaken till eventuell dålig vattenkvalitet och föreslå åtgärder i syfte att förbättra denna.

Kontakt