Farledsstränders erosionskänslighet

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1992-10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1992

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

I föreliggande rapport redovisas resultatet av en undersökning av strandmaterial och skador längs farleder i Stockholms skärgård, i första hand de två farlederna Furusunds- och Sandhamsleden, från Stockholms hamn ut till Nygrund innanför Söderarm respektive fyren Svängen vid Sandhamn.

Det är uppenbart att fartygstrafiken påverkar stränderna, på begränsade ställen till och med i hög omfattning.

En slutsats av undersökningen är att de materiella skadorna på naturstränderna är begränsade och ur miljösynpunkt ofarliga. Från estetisk synpunkt är skadorna dock i många fall störande.

Kontakt