Vattenkvaliteten i några sjöar och vattendrag i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1991-16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1991

Sidantal: 199

Publikationstyp: Rapport

Bottenlevande smådjur i sjöar och vattendrag fungerar som viktiga indikatorer på olika typer av miljöpåverkan.

Syftet med denna rapport är att på ett enhetligt sätt sammanställa och utvärdera kunskapen om bottenfaunan i länet. Materialet baseras på 415 faunaprover från 362 skilda lokaler.

Kontakt