Trösklade havsvikar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 1991-9
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1991
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Trösklade vikar har en mycket speciell och känslig vattenmiljö där minsta störning kan få stora negativa effekter. Vattenomsättningen är ofta begränsad vilket gör att vikarna fungerar som "fällor" för sediment och föroreningar som tillförs via sötvattentillflöden eller mänskliga aktiviteter i viken och inom tillrinningsområdet.

Denna undersökning består av inventering av 88 vikar och fjärdar i länet. Resultatet visar att endast 6 av de 88 vikarna är helt eller nästan helt oexploaterade och med mycket höga naturvärden.

Kontakt