Kalkade sjöar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1991-6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1991

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Av Sveriges 85 000 sjöar beräknas cirka 16 000 vara allvarligt försurade.

Målsättningen med arbetet är att sammanställa uppgifter om länets kalkade sjöar och att utvärdera resultatet av effektuppföljande vattenprovtagningar och eventuella andra undersökningar under åren 1978-90.

Kontakt