Kagghamraån resultat av 1988 och 1989 års vattenkemiska provtagningar

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1991-7

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1991

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Kagghamraån är ett av länets bästa fortplantningsområde för havsöring. Denna rapport innehåller beskrivningar av de vattenkemiska förhållandena i Kagghamraåns vattensystem samt transporterade mängder närsalt och hur dessa fördelar sig på olika källor.

Syftet att ta fram vilka åtgärder som behövs för att bibehålla och utveckla Kagghamraån som en reproduktionslokal för havsöring.

Kontakt