Försurnings- och föroreningssituationen i några bäckar i Haninge kommun

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1991-13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1991

Sidantal: 79

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Haninge kommun har vi undersökt bottenfaunan i Åmundsbäckens-, Träskbäckens- och Rudabäckens vattensystem. Undersökningen utfördes 900516 och 900518.

Syftet med undersökningen är att via bottenfaunans artsammansättning bedöma försurnings- och föroreningssituationen i bäckarna, att upprätta en miljöversikt samt ge råd till miljöförbättrande åtgärder.

Kontakt