Försurnings- och föroreningssituationen i några bäckar i Haninge kommun

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 1991-13
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1991
Sidantal:
79
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Haninge kommun har vi undersökt bottenfaunan i Åmundsbäckens-, Träskbäckens- och Rudabäckens vattensystem. Undersökningen utfördes 900516 och 900518.

Syftet med undersökningen är att via bottenfaunans artsammansättning bedöma försurnings- och föroreningssituationen i bäckarna, att upprätta en miljöversikt samt ge råd till miljöförbättrande åtgärder.

Kontakt